Language: 简体中文 English
主题议题

主  题:现代治水与科技创新

议  题:水资源综合管理的新进展

             循自然之力,护绿水青山
             现代信息技术与智慧水利 
             水 - 能源 - 粮食安全纽带关系

距离大会开幕还有
  • DAYS
  • HOURS
  • MINUTES
  • SECONDS
重要时间

会议日期

2018年10月17-18日

网上注册截止日期

2018年9月30日

现场报到日期

2018年10月17日